Fish buns (Maalu Paan) recipe

b;du;a myiqfjka f.or§u ud¿ mdka yod .kafka fufyuhs'


ud¿ mdka lshkafka ,xldfõ wmsgkï wÆ;a lEula fkfjhs' wmsg ud¿ mdka lkakk fjkafka yenehs lfokau ;uhs yq.la fj,djg' yq. fofkla fï ud¿ mdka lkak okakjd Wkdg yokak okafka kEfka' ud¿ mdka yok tl;a uyd f,dl= fohla fkfjhs' n,kakflda f.or§u f,fyisfhkau ud¿ mdka yod .kafka fldfyduo lsh,' 


Fish buns (Maalu Paan) recipe Fish buns (Maalu Paan)  recipe Reviewed by Dasun Sucharith on 12:16:00 AM Rating: 5

No comments:

Loading...
Powered by Blogger.