Nadeesha Hemamali talks about Sil Bidagaththa in neth fm unlimited!

ug nekakg msßñ fufyuhs - k§Id fyauud,s ,xldfõ msßñ .ek lshk l;dj 

k§Id fyauud,s iy brdÊ fk;a kd,sldjg meñKs wjia:dfõ§ isÿ jQ l;d nfya§ k§Id iy brdÊ Tjqkaf.a kj;u ñhqisla ùäfhdaj .ek m, l, woyia my; ùäfhdafjka n,kak' Tn fï .ek is;k foa my,ska lfukaÜ lrkak' hyÆjkag;a n,kak fIhd¾ lrkak'


Posted by Neth FM on Friday, January 29, 2016

Nadeesha Hemamali talks about Sil Bidagaththa in neth fm unlimited! Nadeesha Hemamali talks about Sil Bidagaththa in neth fm unlimited! Reviewed by Dasun Sucharith on 1:37:00 AM Rating: 5

No comments:

Loading...
Powered by Blogger.