Sri Lankan Fish pasties (Deep fried fish pasties)

f.or§u meáia yod .kafka fufyuhs' 


rig .=kg fi!lahdrlaIs;j f.or§u ud¿ meáia yod .kak l%uh oek .kak ùäfhdaj krnkak' meáia b;d blaukska ksjerÈj yod .kak úÈy oek .kak mq¿jka fõú' 


Sri Lankan Fish pasties (Deep fried fish pasties) Sri Lankan Fish pasties (Deep fried fish pasties) Reviewed by Dasun Sucharith on 9:39:00 PM Rating: 5

No comments:

Loading...
Powered by Blogger.