Special mango oil to protect your hair!

ysiflia rlskakg Tngu idod .; yels wU f;,la

wldf,g flia ye,Su fyda meiSug ms<s;=r


ld, úis l,d fkao wU wefÜ@ whsfhda" hkak hkak .syska wdmyq weys|ka tkak'wU wegh fyd¢ka úh,jd .kak' Bg miafi tafl msg fmd;a; bj;a lr, uoh wr.kak' T,sõ fyda fmd,a f;,a álla ùÿre Ndckhlg odkak' bkamiafia wU wegh thg oud i;shla ú;r br t<shg ksrdjrKh fjk ;ekl ;shkak'i;shlg miafi Thd,g yïnfjkafk kshu wU Ths,a tlla' tal ysia lnf,a we;s,a,Sfuka ysiafydß" wl,g flia meiSu flia ye,Su f.dvla wvq lr.kak mqÆjka'
Special mango oil to protect your hair! Special mango oil to protect your hair! Reviewed by Dasun Sucharith on 11:28:00 AM Rating: 5

No comments:

Loading...
Powered by Blogger.