Loading...

Special mango oil to protect your hair!

ysiflia rlskakg Tngu idod .; yels wU f;,la

wldf,g flia ye,Su fyda meiSug ms<s;=r


ld, úis l,d fkao wU wefÜ@ whsfhda" hkak hkak .syska wdmyq weys|ka tkak'wU wegh fyd¢ka úh,jd .kak' Bg miafi tafl msg fmd;a; bj;a lr, uoh wr.kak' T,sõ fyda fmd,a f;,a álla ùÿre Ndckhlg odkak' bkamiafia wU wegh thg oud i;shla ú;r br t<shg ksrdjrKh fjk ;ekl ;shkak'i;shlg miafi Thd,g yïnfjkafk kshu wU Ths,a tlla' tal ysia lnf,a we;s,a,Sfuka ysiafydß" wl,g flia meiSu flia ye,Su f.dvla wvq lr.kak mqÆjka'
Special mango oil to protect your hair! Special mango oil to protect your hair! Reviewed by __slviki __ on 11:28:00 AM Rating: 5

No comments:

Loading...
Powered by Blogger.